Miljø

For Therma Kulde er det en klar forpliktelse å forebygge alle typer forurensning og å tilfredsstille aktuelle myndighetskrav.
Selskapet er derfor godkjent
iht.f-gassforordningen nivå 1.

Det samme kravet stiller vi til alle
våre ansatte og innleide teknikere som er i kontakt med kuldemedium.

Kvalitetsstyring

Vår totalkvalitet skal gi alle våre kunder en trygghet om at våre leveranser leveres i henhold til krav og forventninger. Alle typer arbeid skal til enhver tid utføres innenfor gjeldende lover, forskrifter og regler.

For å nå målsetningene arbeider vi kontinuerlig med kompetanse-
utvikling av våre ansatte i alle ledd
av virksomhetens verdikjede.

Service/Vedlikehold

Våre teknikere bistår ved driftstans i deres kuldeanlegg, og utfører forebyggende vedlikehold iht. f-gass forordningen. Vi anbefaler alle våre kunder å ta del i vårt serviceprogram, som innebærer at vi utfører minimum èn årlig kontroll av deres kuldeanlegg. Dette for å minimere risikoen for feil og driftsstans.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller ved behov for akutt hjelp!