Modningskap

Modning av kjøtt og ost behøver ikke lenger kun skje på bakrommet. Det finnes i dag også mange
ulike modningsskap som er utviklet for kunne å stå ute i serveringsområdet, noe som vil understreke
ditt fokus på gode råvarer for dine kunder. Vi hjelper deg å finne den type modningsskap som passer til
ditt serveringssted, enten du ønsker å plassere det synlig for gjestene eller på ditt kjøkken.