Personvernbetingelser og Sikkerhet

Therma Kulde AS tar ditt personvern på alvor. For at du skal få en best mulig opp
levelse med bruk av vår nettside, innhenter vi informasjon om hvordan du bruker siden. Du skal være trygg på at vi verken selger, bytter eller distribuerer opplysningene vi innhenter til 3. parter.
Vi anbefaler at du leser vår personvernerklæring for en fullstendig oversikt over hvordan vi håndterer personvernet i vår virksomhet

Personvernerklæring

Vi i ThermaKulde AS vil med dette gi deg en oversikt i hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Definisjoner

Personopplysninger – alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person
Den registrerte – den personen som opplysningene kan knyttes til
Behandlingsansvarlig – den virksomheten som bestemmer formålet med og hvordan behandlingen av personopplysninger skal foretas
Databehandler – den virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig

Hvem er ansvarlig

Therma Kulde AS er ansvarlig for behandlingen. Dersom du ønsker informasjon utover det du finner i denne redegjørelsen kan du ta kontakt med oss per telefon eller e-post som følger:
Therma Kulde AS – tlf: +47 92 12 10 30 eller e-post til: post@thermakulde.no.no

 

Ditt personvern – opplysninger – sikkerhet & lagring

Når du velger å bruke vårt kontaktskjema, må du oppgi informasjon som e-post, telefonnummer og navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne kommunisere med deg, sende nødvendig informasjon, tilbud osv.

Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende lovverk og reguleringer i forhold til hvordan disse dataene skal håndteres og lagres. Du skal være trygg på at denne informasjonen ikke kommer på avveie, noe vi blant annet har sikret gjennom våre databehandleravtaler.

Du kan når som helst kontakte oss for å få innsyn i hvilken informasjon som vi har lagret om deg. Dette gjør du enkelt ved å sende oss en e-post til: post@thermakulde.no.no. Her vil du da også kunne kreve all informasjon knyttet til deg slettet, og at samtykke til å lagre dine data trekkes tilbake.

Vi lagrer informasjon knyttet til aktivitet du som bruker har gjort i 5 år etter at forespørsler og/eller kjøp er foretatt. Bokføringsloven krever at alle økonomiske transaksjoner som gjennomføres beholdes i fem år.

Den registrertes rettigheter

  • Den registrerte har rett til innsyn i de behandlinger som foretas om seg selv
  • Den registrerte har rett til å få uriktige opplysninger om seg selv korrigert
  • Den registrere har rett til å få slettet opplysninger om seg selv om de ikke lenger er nødvendige iht. formålet de ble samlet inn for
  • Den registrerte har rett til å få begrenset behandlingen av personopplysninger dersom riktigheten bestrides, behandlingen er ulovlig mv
  • Den registrerte har rett til å få utlevert innsamlede opplysninger om seg selv

Henvendelser om innsyn, korrigering, begrensing eller sletting skal gjøres til virksomhetens kontaktperson

Det henvises til artikkel 15 – 20 for nærmere presisering av rettighetene til den registrerte.

Informasjonskapsler

Vår nettside benytter cookies, også kalt informasjonskapsler. Dette er enkelt forklart tekstfiler som lagres på den enheten du bruker når du er inne på vårt nettsted. Det være seg telefon, datamaskin eller nettbrett. Disse filene lagres for å gi deg en best mulig brukeropplevelse av vårt nettsted.

Filene bidrar også til at vi kan videreutvikle vårt nettsted gjennom innsamling av informasjon om hvem som besøker oss, hvor de besøker oss, hvor lenge de er inne osv. Det er ikke mulig for oss å se hvem som er inne da all informasjon som samles inn er anonymt, og ikke kan knyttes direkte til enkeltbrukere.

Du kan når som helst skru av informasjonskapsler, og mer informasjon om dette finner du på denne linken: https://www.aboutcookies.org/

Det er kun Therma Kulde AS som har tilgang til informasjon som samles inn.

Revisjon av personvernerklæring

Vi vil alltid datere vår revisjon av personvernerklæringen, og dato for når dette ble gjort sist finner du nederst på denne siden.

Klage til Datatilsynet

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet dersom den registrerte anser at behandling er i strid med personopplysningsloven.

 

Revisjon: 1. august 2018